tražilice AKTIVNOSTI NA INTERNETU, ZAPOČINJE PRETRAGOM NA GOOGLE TRAŽILICI! SEO   SEM   Google ADWORDS   95% Optimizacija za tražilice AKTIVNOSTI NA INTERNETU, ZAPOČINJE PRETRAGOM NA GOOGLE TRAŽILICI! SEO   SEM   Google ADWORDS   95% Optimizacija za

Optimizacija za tražilice

Search Engine Marketing ; optimizacija za tražilice
Search Engine Marketing ; optimizacija za tražilice

Što je SEM?

Search Engine Marketing, ili SEM, je oblik digitalnog, odnosno online marketinga, koji promovira internet stranice povećanjem njihove vidljivosti na tražilicama (SERP ; search engine result pages). Search Engine Marketing (SEM), uključuje SEO (Search Engine Optimization).

Što je SEO?

SEO je proces optimizacija web stranice (Search engine optimization – SEO) za internet tražilice, koja se sastoji se od čitavog niza strategija koje su usmjerene ka podizanju organske posjećenosti stranice za internet tražilice kroz povećanje ranga na rezultatima pretraživanja za ciljane ključne riječi. Što je određena web stranica bolje pozicionirana na internet tražilicama za željene ključne riječi to je veći broj organskih (besplatnih) posjeta i potencijalnih konverzija u kupce ili klijente.

SEO, SEM

Koliko košta SEM?

Search Engine Marketing promovira internet stranice povećanjem njihove vidljivosti na tražilicama (SERP ; search engine result pages), i uključuje SEO, no u ovom kontekstu govori se o svim plaćenim vidovima oglašavanja koji za cilj imaju  povećanje vidljivosti na tražilicima.

Cijena oglašavanja na internet pretraživačima formira se kroz aukciju, a ovisi o tome koliko su dobro optimizirani oglasi i stranice na koje upućuju oglasi, a potom i kolika je razina konkurencije na određenim ključnim riječima.

Trošak SEM-a ovisi isključivo o Vašem buđetu tj. sami odlučujete koliko novaca želite potrošiti za search engine marketing kampanje.

Koliko košta SEO?

SEO također je proces optimizacije web stranice (Search engine optimization – SEO) za internet tražilice, koji se odnosi na tehnike prilagođavanja same web stranice zahtjevima pretraživača sa aspekta kvalitetnog pozicioniranja web stranice u prirodnim rezultatima pretraživanja, za određene ključne riječi.