Potpuna briga o Vašim social media kanalima

Community management podrazumijeva brigu o Vašim profillima na društvenim mrežama, uključujući objave, nagradne igre, i dvosmjernu komunikaciju sa Vašim followerima. Kao što smo već spomenuli,  prilikom otvaranja Vaših profila na Facebook, Instagramu i ostalim uključenim društvenim mrežama, besplatno ćemo Vaše vizuale prilagoditi pojedinoj društvenoj mreži. U slučaju da još nemate logo i ostale aspekte brendiranja, računajte na našu pomoć. Također besplatno. Sjesti ćemo zajedno i smisliti Vašu priču, Vaš vizualni identitet, i najbolje načine za širenje istih online svijetom. Otvaranje svih profila također Vam nećemo naplatiti. Na Vama je jedino da izaberete dinamiku objava i komunikacije svim Vašim social media kanalima.*

*cijene su informativnog karaktera i prilagođavaju se svakom klijentu ovisno o opsegu suradnje 

Paket Dinamika 1 uključuje ;

 • Facebook : objave 3 puta tjedno
 • Google+ : objave 3 puta tjedno (isti sadržaj kao FB)
 • Instagram : objave 2 puta tjedno, dizajn odvojenih vizuala
 • YouTube : 1 sadržajno relevantna “promo” objava mjesečno
 • Facebook VIDEO : 1 sadržajno relevantna “promo” objava mjesečno
 • Upotreba content marketinga pri izradi svih sadržaja ; pozitivan utjecaj na SEO
 • Gratis : Dizajn oglasa i strategija oglašavanja, budžet prema željama klijenta
trošak digitalnog marketinga

Paket Dinamika 2 uključuje ;

 • Facebook : objave 5 puta tjedno
 • Google+ : objave 5 puta tjedno (isti sadržaj kao FB)
 • Instagram : objave 3 puta tjedno, dizajn odvojenih vizuala
 • YouTube : 3 sadržajno relevantne “promo” objave mjesečno
 • Facebook VIDEO : 1 sadržajno relevantna “promo” objava mjesečno
 • Upotreba content marketinga pri izradi svih sadržaja ; pozitivan utjecaj na SEO
 • Gratis : Dizajn oglasa i strategija oglašavanja, budžet prema željama klijenta
trošak digitalnog marketinga